ต้อนรับปีใหม่ ด้วยของขวัญชิ้นใหม่ จาก ฮั่วเซ่งเฮง

การ์ดทองคำลวดลายพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองให้ปีใหม่นี้อบอวลไปด้วยความสุข

ต้อนรับปีใหม่ ด้วยของขวัญชิ้นใหม่ จาก ฮั่วเซ่งเฮง

การ์ดทองคำลวดลายพิเศษ
เพื่อเฉลิมฉลองให้ปีใหม่นี้อบอวลไปด้วยความสุข

การ์ดทองคำปีใหม่ 2023 (ลายกล่องของขวัญ)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

การ์ดทองคำปีใหม่ 2023
(ลายกล่องของขวัญ)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

น้ำหนัก : 1 กรัม

น้ำหนัก : 2 สลึง

น้ำหนัก : 1 บาท

การ์ดทองคำปีใหม่ 2023 (ลายขวดแชมเปญ)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

การ์ดทองคำปีใหม่ 2023
(ลายขวดแชมเปญ)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

น้ำหนัก : 1 กรัม

น้ำหนัก : 2 สลึง

น้ำหนัก : 1 บาท

การ์ดทองคำปีใหม่ 2023 (ลายลูกโป่ง)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

การ์ดทองคำปีใหม่ 2023
(ลายลูกโป่ง)
ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%

น้ำหนัก : 1 กรัม

น้ำหนัก : 2 สลึง

น้ำหนัก : 1 บาท

สั่งซื้อสินค้า
ค้นหาสาขาฮั่วเซ่งเฮง