บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

ดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) เป็นดัชนีของราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 ลำดับ คือมีสภาพคล่องสูง หุ้นที่นำมาคำนวณดัชนี SET50 จะมีการปรับรายชื่อทุก ๆ 6 เดือน

ฟิวเจอร์ส (Futures) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฎิบัติตาม

ดังนั้น SET50 Index futures ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 นั่นเองเนื่องจาก SET50 Index Futures เป็นตัวเลขดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้นจึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันได้ ตลาดอนุพันธ์ฯ จึงใช้วิธีชำระเงินตามส่วนต่างกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น (Cash Settlement) เมื่อปิดสถานะ หากซื้อได้ถูก ขายได้แพง จะกำไรแต่หากซื้อแพง และขายได้ถูกจะขาดทุน ทำให้นักลงทุน SET50 Index Futures ไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนขาย จะขายก่อนซื้อก็ได้

>> เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง SET50 Futures

สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Futures

ปฏิทินซื้อขาย SET50 Index Futures

SeriesContract MonthFirst Trading DayLast Trading Day
2018
S50F18 January 30-Oct-17 30-Jan-18
S50G18 February 29-Nov-17 27-Feb-18
S50H18 March 30-Mar-17 29-Mar-18
S50J18 April 30-Jan-18 27-Apr-18
S50K18 May 27-Feb-18 30-May-18
S50M18 June 29-Jun-17 28-Jun-18
S50N18July27-Apr-18 26-Jul-18
S50Q18August30-May-18 30-Aug-18
S50U18September28-Sep-17 27-Sep-18
S50V18October26-Jul-18 30-Oct-18
S50X18November30-Aug-18 29-Nov-18
S50Z18December28-Dec-17 27-Dec-18

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!